ProfilKEPENGURUSAN KEMENTERIAN RISET BEM FK KM UNDIP PERIODE 2013

Menteri Riset
Nama Lengkap              : Arif Tri Subekti
Jurusan/Angakatan         : Keperawatan/Angkatan 2010
Alamat email                  : arif_3sbt@yahoo.com

Wakil Menteri Riset
Nama Lengkap              : Atika Nithasari
Jurusan/Angakatan         : Kedokteran Umum/Angkatan 2010
Alamat email                  : atikanithasari@yahoo.com

Wakil Menteri Riset
Nama Lengkap              : Gisi Sari Bestari
Jurusan/Angakatan         : Ilmu Gisi/Angkatan 2010
Alamat email                  : lagisa92@gmail.com

Staff Ahli Menteri Riset
Nama Lengkap              : Mamriah Darwis
Jurusan/Angakatan         : Ilmu Gisi/Angkatan 2010

Staff Ahli Menteri Riset
Nama Lengkap              : Ruth Karlina
Jurusan/Angakatan         : Ilmu Gisi/Angkatan 2010
Alamat email                  : ruth.karlin@gmail.com

Staff
Nama Lengkap              : Af Idah Nur Chailiyah
Jurusan/Angakatan         : Ilmu Gizi/Angkatan 2011
Alamat email                  : afidahnurchauliyah@yahoo.com

Staff
Nama Lengkap              : Syafarina Nur Wahidah
Jurusan/Angakatan         : Keperawatan/Angkatan 2012
Alamat email                  : syafa_rina69@yahoo.com

Staff
Nama Lengkap              : Nindya Marta Ghassani Putri
Jurusan/Angakatan         : Ilmu Gizi/Angkatan 2012
Alamat email                  : nindynindya@ymail.com

Staff
Nama Lengkap              : Selly Apriani Lestari
Jurusan/Angakatan         : Kedokteran Umum/Angkatan 2010
Alamat email                 : cem_tok@ymail.com

Staff
Nama Lengkap              : Nourah Faadlilah
Jurusan/Angakatan         : Ilmu Gizi/Angkatan 2012
Alamat email                  : dil4cute@gmail.com
 

Staff
Nama Lengkap              : Nur Aini
Jurusan/Angakatan         : Kedokteran Umum/Angkatan 2012
         Alamat email                   : ainighifary@rocketmail.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar